Máte-li zajímavou informaci, nebo odkaz na ni, kterou by mohli využít i ostatní členové, neváhejte a kontaktujte :
vr@ctujm.cz

 

 

 

 

  Adresář tábornických klubů a osad oblasti Jižní Morava  

                      Další odkazy, které se mohou hodit  

 
Česká tábornická unie Oficiální prezentační stránky České tábornické unie. Provozuje ústředí ČTU.  ( www.tabornici.cz )  
Stanovy ČTU Stanovy ČTU (verze schválená Sněmem ČTU 3.12.2016)  
Směrnice ČTU platné od XII/2015

- Směrnice o hospodaření
- Směrnice o kontrolní a revizní činnosti

- Směrnice organizační

- Směrnice o registraci

- Směrnice o kvalifikačních zkouškách

 
Členská přihláška do ČTU Vzor členské přihlášky do ČTU.  
  Logo ČTU  Znak a symbolika ČTU  
Fakturační adresa Velké rady JM Pouze toto je platná a správná fakturační adresa Velké rady ČTU JM. Doklady s jinou adresou nemohou být uznány !  

Zápis organizační jednotky
     do spolkového rejstříku
     

- Metodika, postup    ...   čtěte !!!    
- Formulář "Žádost o změnu údajů"   - Formulář "Čestné prohlášení stat.zástupců"
- Formulář "Prohlášení stat.zástupce OJ"   - Formulář "Čestné prohlášení kontrolních orgánů"
- Formulář "Zápis o volbě stat. a kontr.org."   - Formulář "Souhlas vlastníka nemovitosti"
 
Pokyny pro vyúčtování dotací  2018   Pokyny pro vyúčtování dotací  MŠMT - letní a zimní tábory  pokyny   a nové  tabulky *.xls   .  
Podmínky pro čerpání dotací  Podmínky pro čerpání finanční podpory na akce ČTU - projednáno a schváleno na zasedání VR 11.12.2016.  

Pojištění členů ČTU

     úraz a odpovědnost    

 Pro roky 2018–2021 ČRDM sjednala úrazové pojištění u Generali Pojišťovna, a.s., pojistná smlouva č. 0259492692 

 
Výroční zpráva ČTU za rok 2014 Výroční zpráva ČTU za rok 2014 ke stažení (5Mb)  
Dary po 1. 1. 2014 TEXT školení ekonomky ČTU Elišky Dittrichové pro ČTU, VZOR darovací smlouvy  
Termíny prázdnin šk.rok 2019/2020 Organizace školního roku 2019 / 2020 - příloha Vyhlášky MŠMT.  
Termíny prázdnin šk.rok 2018/2019 Organizace školního roku 2018 / 2019 - příloha Vyhlášky MŠMT.  
Ubytování  v  SVČ Přehled možností turistického ubytování ve Střediscích volného času v rámci ČR  
Právo, bezpečnost, hygiena Aktuální informace včetně odkazů na zákony, vyhlášky a nařízení pro tábory i pro práci s dětmi obecně jsou k dispozici na našich stránkách v části "Velká placka" - metodické materiály našich lektorů, které jsou určené účastníkům našich kurzů. Na vyžádání můžeme poskytnout kompletní CD, které obsahuje úplně včechny materiály včetně souvisejícíh odkazů.     
Hlášenka letního tábora - verze 2020 Hlášenka letního tábora. TK pořádající letní tábor je povinen ji odevzdat na VR ČTU v stanoveném termínu. Podmínka pro získání dotace MŠMT.  
Cestovní náhrady v ČTU - směrnice Interní směrnice pro rok 2018 - Cestovní náhrady v ČTU

VZOR cestovní příkaz ČTU auto        VZOR cestovní příkaz veřejná doprava

 
Roční závěrka hospodaření Různé dokumenty pro hospodáře TK, vzory a ukázky formulářů pro zpracování roční účetní závěrky a daňového přiznání TK  
Problematika rodných čísel Problematika uvádění rodných čísel při akcích a vyúčtováních ČTU - stanovisko NR ČTU.  
Sdělení MŠMT k táborům Sdělení MŠMT k pořádání dětských táborů - léto 2005.