Česká tábornická unie

Velká rada oblasti
Jižní Morava

 

 

Komiksový příběh
pátrací hry

 

 

Celoměstská etapová hra pro
děti a mládež realizovaná
 s přispěním Statutárního města Brna, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Jihomoravského kraje.

 

    

  1.část : Pátrání po Černém andělovi

  4.část : Podzimní dobrodružství  
  2.část : Tajemství Čertovy rokle   5.část : Výlov rybníka

  3.část : Dobrodružství na Hvězdě
                               naděje

  6.část : Záhada staré torny
   

Upozornění :

              Česká tábornická unie - Velká rada oblasti Jižní Morava (dále jen nakladatel) je výhradním držitelem licence k publikování a šíření všech komiksových příběhů "Osada kamarádů". Toto dílo ani žádná jeho část nesmí být publikována a šířena žádným způsobem a v žádné podobě bez výslovného svolení nakladatele.