Fotodokumentace ze Sněmu oblasti 2022 je k dispozici ve  fotogalerii.

         
  ze Stanov ČTU:    
  - Nejvyšším orgánem v Oblasti mezi sněmy je Velká rada. Skládá se z náčelníka, místonáčelníků a zástupců delegovaných jednotlivými základními organizačními jednotkami Oblasti. Řeší problémy činnosti ČTU v souladu s dokumenty přijatými sněmem ČTU a sněmem Oblasti.
         
 

náčelník oblasti
Jana Budíková

Poslední sněm oblasti se konal v 30. dubna 2022 v Níhově a na něm byla pro funkční období 2022–2026
zvolena Velká rada následujícího složení:

náčelník oblasti 

RNDr. Jana Budíková - Buďa    

1. místonáčelník 

RNDr. Bohuslav Zmek - zástupce do ANNO JMK, JRDM   

místonáčelník

Jolana Šedová - dětské tábornické kluby  

místonáčelník

Ing. Filip Hlaváč - PR, propagace, web  

místonáčelník

Mirek Doležel - dospělí členové  

místonáčelník

Petr Hlaváč - ekonomika, účetnictví, vzděl. kurzy  
Dále členy Velké rady jsou rozhodnutím sněmu automaticky všichni náčelníci TK nebo TO, resp. jimi pověření zástupci.
 
  Revizorem oblasti  byl zvolen Jan Krejčí - Jéňa.  
         
         

Bohuslav Zmek

 

Jolana Šedová  

 

Filip Hlaváč

 

Mirek Doležel

 

  Petr Hlaváč   

 

Jan Krejčí